Korra tagamine üritusel või valveobjektil

Turvalisus ürituste (konverentsid, peod, kontserdid jms) läbiviimisel on omaette tähtis ülesanne. Turvapersonali tegevus peab tagama ürituse osalejate mugavuse ja kaitse.

Tänu kooskõlastatud tegevusele saab meie kogenud personal kiiresti hakkama võimaliku ohu kõrvaldamisega. Mistahes ürituse turvalisuse aluseks on optimaalsete turvameetmete valik ürituse kavandamisel.

Oleme turvateenust osutanud

  • kontsertidel ja muudel kultuuriüritustel;
  • võitlustel;
  • aktsionäride, korteriühistute jms koosolekutel;
  • konverentsidel;
  • firmade pidudel;
  • bankettidel ja esitlustel;
  • näitustel.

Ürituse kavandamisel määratakse turvatöötajate asukohad, vajalikud tehnilised vahendid ja ürituse korraldajatega koostoimimise kord. Erilist tähelepanu pööratakse üritusele läbipääsu korraldusele. Üritusel teenust osutavaid turvatöötajaid toetab vajadusel patrullteenistus.

 

Tegevusluba nr 922

 

 

Uurige teenuste maksumust

  • Eraisikutele
  • Äriklientidele

Valige Teid huvitav valvelahendus ja teatage oma kontaktandmed

 
 
 
 
 
 

Valige Teid huvitav valvelahendus ja teatage oma kontaktandmed