Turvakonsultatsioon

Meie asjatundjad teevad kliendi objekti turvaauditi ja pakuvad võimalikke lahendusi objekti kaitsmiseks õigusvastasest tegudest.

Optimaalse turvalahenduse otsing algab objekti hetketurvalisuse hindamisest. Seejärel analüüsitakse kõikvõimalikke ohustavaid tegureid ja nende ennetamise ning tagajärgede minimeerimise meetmete valikuid.

Auditi tulemusena tellija saab üksikasjaliku aruande koos turvaalaste soovitustega.

Iga pakutav turvalahendus on põhjendatud ja eelkõige suunatud võimalike ohtude ennetamisele. Tekkivate ohtude operatiivseks kõrvaldamiseks pakutakse tehniliste ja mehitatud turvavahendite optimaalset kombinatsiooni.

 

Tegevusluba nr 919

 

 

Uurige teenuste maksumust

  • Eraisikutele
  • Äriklientidele

Valige Teid huvitav valvelahendus ja teatage oma kontaktandmed

 
 
 
 
 
 

Valige Teid huvitav valvelahendus ja teatage oma kontaktandmed